Selectiegroep 6-9 jaar

De Selectiegroep is een opleidingstraject moderne dans en klassiek ballet ter voorbereiding op een dansvakopleiding als Codarts Rotterdam, AHK Amsterdam, ARTEZ Arnhem, Fontys Tilburg en Koninklijk Conservatorium Den Haag.

Toetreding tot deze groep gebeurt na het doen van een auditie.

Wij kijken hierbij naar: fysieke aanleg, plezier/passie, dansante kwaliteiten (o.a. uitstraling, muzikaliteit, coördinatie)

* Leerlingen van de selectiegroep 1 volgen minimaal 2 lessen per week:  2x klassiek ballet (of 1x ballet en 1x jazz!).
* 1 x per 2 maanden zullen de kinderen improvisatie krijgen op de zaterdagochtenden.
* Wij bereiden kinderen (die daar belangstelling voor hebben) voor op het doen van een auditie voor een dansvakopleiding.
* De kinderen krijgen 1x per jaar schriftelijke/mondelinge feedback.