Pré-vooropleiding 10-13 jaar

De pré-vooropleiding is een opleidingstraject moderne dans en klassiek ballet voor talentvolle kinderen ter voorbereiding op een dansvakopleiding naar oa Codarts Rotterdam, AHK Amsterdam, ARTEZ Arnhem, Fontys Tilburg en Koninklijk Concervatiorium Den Haag of een MBO-dans.

Toetreding tot deze groep gebeurt na het doen van een auditie.

Wij kijken hierbij naar: fysieke aanleg, plezier/passie, dansante kwaliteiten (o.a. uitstraling, muzikaliteit, coördinatie)

* De kinderen volgen verplicht 3 lessen per week……2 x klassiek ballet les en 1x moderne dans. (of 1x ballet, 1x moderne dans en 1x een technische les naar keuze in overleg!).
* Verder krijgen de leerlingen 1x per maand improvisatie lessen op de zaterdagochtend.
* We bereiden de kinderen voor op het doen van een auditie voor een dansvakopleiding.
* We gaan naar de Open dag van de Vooropleiding van de Nationale balletacademie in Amsterdam.
* De kinderen krijgen 1x per jaar schriftelijk/mondelinge feedback.